Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlaardingen

Vlaardingen

40,8%sociaal-cultureel
45,6%ecologisch
47,8%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie34,2%
36,5%Politieke participatie45,4%
52,7%Woonomgeving55,3%
52,8%Veiligheid34,7%
42,6%Onderwijs44,1%
37,2%Gezondheid47,1%
56,5%Kunst en cultuur37,8%
28,8%Economische participatie27,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
34,2%Maatschappelijke participatieA
45,4%Politieke participatieB
55,3%WoonomgevingC
34,7%VeiligheidD
44,1%OnderwijsE
47,1%GezondheidF
37,8%Kunst en cultuurG
27,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,0%
63,4%Water34,9%
38,7%Afval en grondstoffen25,7%
37,5%Energie49,8%
29,8%Natuur en landschap63,2%
42,2%Hinder en calamiteiten35,3%
60,3%Lucht63,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,0%BodemA
34,9%WaterB
25,7%Afval en grondstoffenC
49,8%EnergieD
63,2%Natuur en landschapE
35,3%Hinder en calamiteitenF
63,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,5%
35,3%Arbeid41,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,0%
37,1%Kennis53,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,5%ConcurrentievermogenA
41,4%ArbeidB
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,2%KennisE