Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voorschoten

Voorschoten

58,3%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
53,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,5%
36,5%Politieke participatie58,9%
52,7%Woonomgeving60,7%
52,8%Veiligheid58,8%
42,6%Onderwijs56,6%
37,2%Gezondheid67,1%
56,5%Kunst en cultuur58,8%
28,8%Economische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,5%Maatschappelijke participatieA
58,9%Politieke participatieB
60,7%WoonomgevingC
58,8%VeiligheidD
56,6%OnderwijsE
67,1%GezondheidF
58,8%Kunst en cultuurG
55,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,3%
63,4%Water61,1%
38,7%Afval en grondstoffen36,7%
37,5%Energie41,7%
29,8%Natuur en landschap63,4%
42,2%Hinder en calamiteiten50,3%
60,3%Lucht71,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,3%BodemA
61,1%WaterB
36,7%Afval en grondstoffenC
41,7%EnergieD
63,4%Natuur en landschapE
50,3%Hinder en calamiteitenF
71,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,9%
35,3%Arbeid47,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid55,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,8%
37,1%Kennis43,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,9%ConcurrentievermogenA
47,1%ArbeidB
55,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,4%KennisE