Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waddinxveen

Waddinxveen

48,9%sociaal-cultureel
42,1%ecologisch
51,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,1%
36,5%Politieke participatie50,5%
52,7%Woonomgeving63,2%
52,8%Veiligheid48,1%
42,6%Onderwijs49,0%
37,2%Gezondheid55,0%
56,5%Kunst en cultuur25,4%
28,8%Economische participatie48,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,1%Maatschappelijke participatieA
50,5%Politieke participatieB
63,2%WoonomgevingC
48,1%VeiligheidD
49,0%OnderwijsE
55,0%GezondheidF
25,4%Kunst en cultuurG
48,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,0%
63,4%Water28,4%
38,7%Afval en grondstoffen33,6%
37,5%Energie38,4%
29,8%Natuur en landschap40,8%
42,2%Hinder en calamiteiten42,0%
60,3%Lucht52,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,0%BodemA
28,4%WaterB
33,6%Afval en grondstoffenC
38,4%EnergieD
40,8%Natuur en landschapE
42,0%Hinder en calamiteitenF
52,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,7%
35,3%Arbeid54,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid60,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,3%
37,1%Kennis51,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,7%ConcurrentievermogenA
54,7%ArbeidB
60,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,4%KennisE