Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wassenaar

Wassenaar

52,5%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,8%
36,5%Politieke participatie54,4%
52,7%Woonomgeving47,4%
52,8%Veiligheid48,0%
42,6%Onderwijs47,9%
37,2%Gezondheid69,8%
56,5%Kunst en cultuur64,0%
28,8%Economische participatie48,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,8%Maatschappelijke participatieA
54,4%Politieke participatieB
47,4%WoonomgevingC
48,0%VeiligheidD
47,9%OnderwijsE
69,8%GezondheidF
64,0%Kunst en cultuurG
48,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem74,8%
63,4%Water57,4%
38,7%Afval en grondstoffen34,9%
37,5%Energie27,4%
29,8%Natuur en landschap78,9%
42,2%Hinder en calamiteiten66,3%
60,3%Lucht62,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
74,8%BodemA
57,4%WaterB
34,9%Afval en grondstoffenC
27,4%EnergieD
78,9%Natuur en landschapE
66,3%Hinder en calamiteitenF
62,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,6%
35,3%Arbeid43,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid56,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,2%
37,1%Kennis45,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,6%ConcurrentievermogenA
43,0%ArbeidB
56,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,4%KennisE