Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woerden

Woerden

56,7%sociaal-cultureel
44,1%ecologisch
49,0%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,5%
36,5%Politieke participatie59,9%
52,7%Woonomgeving54,6%
52,8%Veiligheid52,2%
42,6%Onderwijs61,2%
37,2%Gezondheid63,5%
56,5%Kunst en cultuur46,1%
28,8%Economische participatie59,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,5%Maatschappelijke participatieA
59,9%Politieke participatieB
54,6%WoonomgevingC
52,2%VeiligheidD
61,2%OnderwijsE
63,5%GezondheidF
46,1%Kunst en cultuurG
59,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem48,9%
63,4%Water39,5%
38,7%Afval en grondstoffen42,9%
37,5%Energie37,3%
29,8%Natuur en landschap44,2%
42,2%Hinder en calamiteiten47,5%
60,3%Lucht48,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
48,9%BodemA
39,5%WaterB
42,9%Afval en grondstoffenC
37,3%EnergieD
44,2%Natuur en landschapE
47,5%Hinder en calamiteitenF
48,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,9%
35,3%Arbeid56,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden32,7%
37,1%Kennis50,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,9%ConcurrentievermogenA
56,1%ArbeidB
51,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
32,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,2%KennisE