Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zoeterwoude

Zoeterwoude

60,2%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
53,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,7%
36,5%Politieke participatie57,9%
52,7%Woonomgeving64,1%
52,8%Veiligheid67,1%
42,6%Onderwijs59,8%
37,2%Gezondheid64,5%
56,5%Kunst en cultuur43,6%
28,8%Economische participatie70,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,7%Maatschappelijke participatieA
57,9%Politieke participatieB
64,1%WoonomgevingC
67,1%VeiligheidD
59,8%OnderwijsE
64,5%GezondheidF
43,6%Kunst en cultuurG
70,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem67,8%
63,4%Water35,2%
38,7%Afval en grondstoffen61,3%
37,5%Energie41,5%
29,8%Natuur en landschap28,5%
42,2%Hinder en calamiteiten45,4%
60,3%Lucht45,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
67,8%BodemA
35,2%WaterB
61,3%Afval en grondstoffenC
41,5%EnergieD
28,5%Natuur en landschapE
45,4%Hinder en calamiteitenF
45,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen57,2%
35,3%Arbeid63,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid53,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,7%
37,1%Kennis45,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
57,2%ConcurrentievermogenA
63,3%ArbeidB
53,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,2%KennisE