Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwijndrecht

Zwijndrecht

43,6%sociaal-cultureel
42,6%ecologisch
43,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,1%
36,5%Politieke participatie44,7%
52,7%Woonomgeving49,8%
52,8%Veiligheid49,2%
42,6%Onderwijs52,2%
37,2%Gezondheid48,2%
56,5%Kunst en cultuur28,8%
28,8%Economische participatie31,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,1%Maatschappelijke participatieA
44,7%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
49,2%VeiligheidD
52,2%OnderwijsE
48,2%GezondheidF
28,8%Kunst en cultuurG
31,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem42,1%
63,4%Water46,7%
38,7%Afval en grondstoffen30,5%
37,5%Energie34,6%
29,8%Natuur en landschap58,5%
42,2%Hinder en calamiteiten41,1%
60,3%Lucht44,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
42,1%BodemA
46,7%WaterB
30,5%Afval en grondstoffenC
34,6%EnergieD
58,5%Natuur en landschapE
41,1%Hinder en calamiteitenF
44,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,8%
35,3%Arbeid48,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
37,1%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,8%ConcurrentievermogenA
48,6%ArbeidB
49,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE