Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borsele

Borsele

54,2%sociaal-cultureel
46,8%ecologisch
48,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,1%
36,5%Politieke participatie51,8%
52,7%Woonomgeving45,7%
52,8%Veiligheid70,4%
42,6%Onderwijs47,7%
37,2%Gezondheid60,3%
56,5%Kunst en cultuur42,6%
28,8%Economische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,1%Maatschappelijke participatieA
51,8%Politieke participatieB
45,7%WoonomgevingC
70,4%VeiligheidD
47,7%OnderwijsE
60,3%GezondheidF
42,6%Kunst en cultuurG
64,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,6%
63,4%Water34,6%
38,7%Afval en grondstoffen33,9%
37,5%Energie36,4%
29,8%Natuur en landschap37,0%
42,2%Hinder en calamiteiten66,5%
60,3%Lucht37,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,6%BodemA
34,6%WaterB
33,9%Afval en grondstoffenC
36,4%EnergieD
37,0%Natuur en landschapE
66,5%Hinder en calamiteitenF
37,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,9%
35,3%Arbeid52,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
37,1%Kennis39,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,9%ConcurrentievermogenA
52,4%ArbeidB
32,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,6%KennisE