Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Goes

Goes

50,7%sociaal-cultureel
53,2%ecologisch
45,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,0%
36,5%Politieke participatie50,6%
52,7%Woonomgeving61,3%
52,8%Veiligheid47,9%
42,6%Onderwijs53,4%
37,2%Gezondheid52,7%
56,5%Kunst en cultuur52,3%
28,8%Economische participatie40,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,0%Maatschappelijke participatieA
50,6%Politieke participatieB
61,3%WoonomgevingC
47,9%VeiligheidD
53,4%OnderwijsE
52,7%GezondheidF
52,3%Kunst en cultuurG
40,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,1%
63,4%Water59,2%
38,7%Afval en grondstoffen30,7%
37,5%Energie46,7%
29,8%Natuur en landschap49,8%
42,2%Hinder en calamiteiten63,5%
60,3%Lucht52,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,1%BodemA
59,2%WaterB
30,7%Afval en grondstoffenC
46,7%EnergieD
49,8%Natuur en landschapE
63,5%Hinder en calamiteitenF
52,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,0%
35,3%Arbeid57,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,0%
37,1%Kennis38,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,0%ConcurrentievermogenA
57,3%ArbeidB
51,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,1%KennisE