Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

West Maas en Waal

West Maas en Waal

52,6%sociaal-cultureel
48,8%ecologisch
47,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,7%
36,5%Politieke participatie49,2%
52,7%Woonomgeving53,2%
52,8%Veiligheid67,4%
42,6%Onderwijs53,3%
37,2%Gezondheid57,2%
56,5%Kunst en cultuur42,7%
28,8%Economische participatie58,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,7%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
67,4%VeiligheidD
53,3%OnderwijsE
57,2%GezondheidF
42,7%Kunst en cultuurG
58,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem66,3%
63,4%Water52,9%
38,7%Afval en grondstoffen54,4%
37,5%Energie33,4%
29,8%Natuur en landschap31,6%
42,2%Hinder en calamiteiten63,6%
60,3%Lucht39,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
66,3%BodemA
52,9%WaterB
54,4%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
31,6%Natuur en landschapE
63,6%Hinder en calamiteitenF
39,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,3%
35,3%Arbeid46,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid26,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden74,3%
37,1%Kennis46,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,3%ConcurrentievermogenA
46,3%ArbeidB
26,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
74,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,4%KennisE