Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hulst

Hulst

47,6%sociaal-cultureel
49,3%ecologisch
38,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,7%
36,5%Politieke participatie44,1%
52,7%Woonomgeving47,9%
52,8%Veiligheid55,4%
42,6%Onderwijs49,0%
37,2%Gezondheid52,7%
56,5%Kunst en cultuur30,5%
28,8%Economische participatie57,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,7%Maatschappelijke participatieA
44,1%Politieke participatieB
47,9%WoonomgevingC
55,4%VeiligheidD
49,0%OnderwijsE
52,7%GezondheidF
30,5%Kunst en cultuurG
57,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem76,5%
63,4%Water33,3%
38,7%Afval en grondstoffen34,3%
37,5%Energie34,0%
29,8%Natuur en landschap44,3%
42,2%Hinder en calamiteiten83,0%
60,3%Lucht40,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
76,5%BodemA
33,3%WaterB
34,3%Afval en grondstoffenC
34,0%EnergieD
44,3%Natuur en landschapE
83,0%Hinder en calamiteitenF
40,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,2%
35,3%Arbeid40,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid23,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
37,1%Kennis37,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,2%ConcurrentievermogenA
40,8%ArbeidB
23,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,0%KennisE