Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kapelle

Kapelle

58,6%sociaal-cultureel
47,1%ecologisch
54,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,8%
36,5%Politieke participatie56,4%
52,7%Woonomgeving61,7%
52,8%Veiligheid67,8%
42,6%Onderwijs54,3%
37,2%Gezondheid67,4%
56,5%Kunst en cultuur40,8%
28,8%Economische participatie70,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,8%Maatschappelijke participatieA
56,4%Politieke participatieB
61,7%WoonomgevingC
67,8%VeiligheidD
54,3%OnderwijsE
67,4%GezondheidF
40,8%Kunst en cultuurG
70,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,5%
63,4%Water36,1%
38,7%Afval en grondstoffen53,7%
37,5%Energie36,7%
29,8%Natuur en landschap36,0%
42,2%Hinder en calamiteiten57,2%
60,3%Lucht39,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,5%BodemA
36,1%WaterB
53,7%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
36,0%Natuur en landschapE
57,2%Hinder en calamiteitenF
39,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,3%
35,3%Arbeid53,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,9%
37,1%Kennis48,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,3%ConcurrentievermogenA
53,5%ArbeidB
51,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,2%KennisE