Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Middelburg (Z.)

Middelburg (Z.)

51,4%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
46,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,3%
36,5%Politieke participatie51,1%
52,7%Woonomgeving54,0%
52,8%Veiligheid45,6%
42,6%Onderwijs55,8%
37,2%Gezondheid61,7%
56,5%Kunst en cultuur63,1%
28,8%Economische participatie33,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,3%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
45,6%VeiligheidD
55,8%OnderwijsE
61,7%GezondheidF
63,1%Kunst en cultuurG
33,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem66,6%
63,4%Water38,3%
38,7%Afval en grondstoffen33,2%
37,5%Energie44,4%
29,8%Natuur en landschap59,0%
42,2%Hinder en calamiteiten49,5%
60,3%Lucht67,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
66,6%BodemA
38,3%WaterB
33,2%Afval en grondstoffenC
44,4%EnergieD
59,0%Natuur en landschapE
49,5%Hinder en calamiteitenF
67,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,8%
35,3%Arbeid54,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,4%
37,1%Kennis47,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,8%ConcurrentievermogenA
54,7%ArbeidB
50,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,6%KennisE