Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Giessenlanden

Giessenlanden

54,0%sociaal-cultureel
48,2%ecologisch
49,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,6%
36,5%Politieke participatie52,7%
52,7%Woonomgeving44,1%
52,8%Veiligheid63,6%
42,6%Onderwijs45,5%
37,2%Gezondheid59,1%
56,5%Kunst en cultuur46,7%
28,8%Economische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,6%Maatschappelijke participatieA
52,7%Politieke participatieB
44,1%WoonomgevingC
63,6%VeiligheidD
45,5%OnderwijsE
59,1%GezondheidF
46,7%Kunst en cultuurG
70,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem79,4%
63,4%Water42,3%
38,7%Afval en grondstoffen40,3%
37,5%Energie37,9%
29,8%Natuur en landschap27,0%
42,2%Hinder en calamiteiten62,8%
60,3%Lucht47,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
79,4%BodemA
42,3%WaterB
40,3%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
27,0%Natuur en landschapE
62,8%Hinder en calamiteitenF
47,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,5%
35,3%Arbeid52,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
37,1%Kennis50,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,5%ConcurrentievermogenA
52,7%ArbeidB
38,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,9%KennisE