Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zederik

Zederik

56,3%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
47,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,3%
36,5%Politieke participatie54,2%
52,7%Woonomgeving58,0%
52,8%Veiligheid59,8%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid60,7%
56,5%Kunst en cultuur44,4%
28,8%Economische participatie71,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,3%Maatschappelijke participatieA
54,2%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
59,8%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
60,7%GezondheidF
44,4%Kunst en cultuurG
71,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem80,4%
63,4%Water48,5%
38,7%Afval en grondstoffen40,8%
37,5%Energie34,3%
29,8%Natuur en landschap33,1%
42,2%Hinder en calamiteiten68,9%
60,3%Lucht38,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
80,4%BodemA
48,5%WaterB
40,8%Afval en grondstoffenC
34,3%EnergieD
33,1%Natuur en landschapE
68,9%Hinder en calamiteitenF
38,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,8%
35,3%Arbeid60,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
37,1%Kennis40,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,8%ConcurrentievermogenA
60,2%ArbeidB
32,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,1%KennisE