Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Terneuzen

Terneuzen

42,6%sociaal-cultureel
42,5%ecologisch
43,8%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,2%
36,5%Politieke participatie41,1%
52,7%Woonomgeving45,5%
52,8%Veiligheid47,7%
42,6%Onderwijs45,8%
37,2%Gezondheid44,2%
56,5%Kunst en cultuur30,8%
28,8%Economische participatie40,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,2%Maatschappelijke participatieA
41,1%Politieke participatieB
45,5%WoonomgevingC
47,7%VeiligheidD
45,8%OnderwijsE
44,2%GezondheidF
30,8%Kunst en cultuurG
40,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,1%
63,4%Water42,4%
38,7%Afval en grondstoffen31,9%
37,5%Energie29,4%
29,8%Natuur en landschap36,7%
42,2%Hinder en calamiteiten50,0%
60,3%Lucht33,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,1%BodemA
42,4%WaterB
31,9%Afval en grondstoffenC
29,4%EnergieD
36,7%Natuur en landschapE
50,0%Hinder en calamiteitenF
33,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,6%
35,3%Arbeid47,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid25,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
37,1%Kennis37,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,6%ConcurrentievermogenA
47,5%ArbeidB
25,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,0%KennisE