Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tholen

Tholen

50,1%sociaal-cultureel
49,3%ecologisch
46,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,9%
36,5%Politieke participatie54,1%
52,7%Woonomgeving46,3%
52,8%Veiligheid65,6%
42,6%Onderwijs51,0%
37,2%Gezondheid48,5%
56,5%Kunst en cultuur33,7%
28,8%Economische participatie52,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,9%Maatschappelijke participatieA
54,1%Politieke participatieB
46,3%WoonomgevingC
65,6%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
48,5%GezondheidF
33,7%Kunst en cultuurG
52,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem82,3%
63,4%Water47,3%
38,7%Afval en grondstoffen26,0%
37,5%Energie35,2%
29,8%Natuur en landschap38,2%
42,2%Hinder en calamiteiten75,7%
60,3%Lucht40,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
82,3%BodemA
47,3%WaterB
26,0%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
38,2%Natuur en landschapE
75,7%Hinder en calamiteitenF
40,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,2%
35,3%Arbeid54,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,9%
37,1%Kennis22,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,2%ConcurrentievermogenA
54,1%ArbeidB
38,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
22,8%KennisE