Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veere

Veere

55,4%sociaal-cultureel
57,5%ecologisch
45,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,0%
36,5%Politieke participatie56,7%
52,7%Woonomgeving48,4%
52,8%Veiligheid63,2%
42,6%Onderwijs51,1%
37,2%Gezondheid64,9%
56,5%Kunst en cultuur40,1%
28,8%Economische participatie69,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,0%Maatschappelijke participatieA
56,7%Politieke participatieB
48,4%WoonomgevingC
63,2%VeiligheidD
51,1%OnderwijsE
64,9%GezondheidF
40,1%Kunst en cultuurG
69,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem85,4%
63,4%Water47,2%
38,7%Afval en grondstoffen46,2%
37,5%Energie38,9%
29,8%Natuur en landschap51,6%
42,2%Hinder en calamiteiten76,0%
60,3%Lucht57,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
85,4%BodemA
47,2%WaterB
46,2%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
51,6%Natuur en landschapE
76,0%Hinder en calamiteitenF
57,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,1%
35,3%Arbeid49,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,7%
37,1%Kennis20,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,1%ConcurrentievermogenA
49,4%ArbeidB
39,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
20,3%KennisE