Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlissingen

Vlissingen

45,9%sociaal-cultureel
40,1%ecologisch
47,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,0%
36,5%Politieke participatie44,6%
52,7%Woonomgeving55,0%
52,8%Veiligheid41,1%
42,6%Onderwijs53,2%
37,2%Gezondheid50,4%
56,5%Kunst en cultuur51,7%
28,8%Economische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,0%Maatschappelijke participatieA
44,6%Politieke participatieB
55,0%WoonomgevingC
41,1%VeiligheidD
53,2%OnderwijsE
50,4%GezondheidF
51,7%Kunst en cultuurG
29,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,8%
63,4%Water34,1%
38,7%Afval en grondstoffen24,5%
37,5%Energie45,6%
29,8%Natuur en landschap57,5%
42,2%Hinder en calamiteiten31,0%
60,3%Lucht36,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,8%BodemA
34,1%WaterB
24,5%Afval en grondstoffenC
45,6%EnergieD
57,5%Natuur en landschapE
31,0%Hinder en calamiteitenF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,4%
35,3%Arbeid44,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
37,1%Kennis37,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,4%ConcurrentievermogenA
44,6%ArbeidB
46,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,5%KennisE