Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lingewaal

Lingewaal

51,0%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
48,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,8%
36,5%Politieke participatie45,4%
52,7%Woonomgeving46,1%
52,8%Veiligheid60,2%
42,6%Onderwijs50,5%
37,2%Gezondheid55,5%
56,5%Kunst en cultuur46,4%
28,8%Economische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,8%Maatschappelijke participatieA
45,4%Politieke participatieB
46,1%WoonomgevingC
60,2%VeiligheidD
50,5%OnderwijsE
55,5%GezondheidF
46,4%Kunst en cultuurG
62,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem74,4%
63,4%Water49,6%
38,7%Afval en grondstoffen53,9%
37,5%Energie22,4%
29,8%Natuur en landschap42,7%
42,2%Hinder en calamiteiten64,7%
60,3%Lucht36,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
74,4%BodemA
49,6%WaterB
53,9%Afval en grondstoffenC
22,4%EnergieD
42,7%Natuur en landschapE
64,7%Hinder en calamiteitenF
36,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen37,0%
35,3%Arbeid48,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
37,1%Kennis40,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
37,0%ConcurrentievermogenA
48,6%ArbeidB
44,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,5%KennisE