Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Ronde Venen

De Ronde Venen

55,5%sociaal-cultureel
43,7%ecologisch
50,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,9%
36,5%Politieke participatie58,5%
52,7%Woonomgeving57,1%
52,8%Veiligheid56,8%
42,6%Onderwijs49,6%
37,2%Gezondheid62,8%
56,5%Kunst en cultuur44,6%
28,8%Economische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,9%Maatschappelijke participatieA
58,5%Politieke participatieB
57,1%WoonomgevingC
56,8%VeiligheidD
49,6%OnderwijsE
62,8%GezondheidF
44,6%Kunst en cultuurG
61,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,1%
63,4%Water35,3%
38,7%Afval en grondstoffen44,6%
37,5%Energie33,2%
29,8%Natuur en landschap32,2%
42,2%Hinder en calamiteiten57,2%
60,3%Lucht44,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,1%BodemA
35,3%WaterB
44,6%Afval en grondstoffenC
33,2%EnergieD
32,2%Natuur en landschapE
57,2%Hinder en calamiteitenF
44,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,9%
35,3%Arbeid48,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
37,1%Kennis54,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,9%ConcurrentievermogenA
48,5%ArbeidB
41,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,7%KennisE