Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel

49,9%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
41,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,2%
36,5%Politieke participatie50,9%
52,7%Woonomgeving51,1%
52,8%Veiligheid64,2%
42,6%Onderwijs52,4%
37,2%Gezondheid48,2%
56,5%Kunst en cultuur29,8%
28,8%Economische participatie46,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,2%Maatschappelijke participatieA
50,9%Politieke participatieB
51,1%WoonomgevingC
64,2%VeiligheidD
52,4%OnderwijsE
48,2%GezondheidF
29,8%Kunst en cultuurG
46,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,5%
63,4%Water65,2%
38,7%Afval en grondstoffen41,4%
37,5%Energie28,4%
29,8%Natuur en landschap39,1%
42,2%Hinder en calamiteiten70,7%
60,3%Lucht52,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,5%BodemA
65,2%WaterB
41,4%Afval en grondstoffenC
28,4%EnergieD
39,1%Natuur en landschapE
70,7%Hinder en calamiteitenF
52,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen37,4%
35,3%Arbeid44,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
37,1%Kennis36,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
37,4%ConcurrentievermogenA
44,8%ArbeidB
36,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,2%KennisE