Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aalburg

Aalburg

54,9%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
44,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,4%
36,5%Politieke participatie52,1%
52,7%Woonomgeving58,5%
52,8%Veiligheid71,9%
42,6%Onderwijs60,9%
37,2%Gezondheid53,0%
56,5%Kunst en cultuur23,0%
28,8%Economische participatie66,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,4%Maatschappelijke participatieA
52,1%Politieke participatieB
58,5%WoonomgevingC
71,9%VeiligheidD
60,9%OnderwijsE
53,0%GezondheidF
23,0%Kunst en cultuurG
66,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,2%
63,4%Water51,1%
38,7%Afval en grondstoffen54,8%
37,5%Energie28,9%
29,8%Natuur en landschap22,9%
42,2%Hinder en calamiteiten75,6%
60,3%Lucht49,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,2%BodemA
51,1%WaterB
54,8%Afval en grondstoffenC
28,9%EnergieD
22,9%Natuur en landschapE
75,6%Hinder en calamiteitenF
49,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,0%
35,3%Arbeid59,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,3%
37,1%Kennis25,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,0%ConcurrentievermogenA
59,2%ArbeidB
31,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,3%KennisE