Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Asten

Asten

51,4%sociaal-cultureel
42,6%ecologisch
41,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,5%
36,5%Politieke participatie47,3%
52,7%Woonomgeving60,6%
52,8%Veiligheid47,7%
42,6%Onderwijs49,1%
37,2%Gezondheid60,4%
56,5%Kunst en cultuur35,6%
28,8%Economische participatie56,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,5%Maatschappelijke participatieA
47,3%Politieke participatieB
60,6%WoonomgevingC
47,7%VeiligheidD
49,1%OnderwijsE
60,4%GezondheidF
35,6%Kunst en cultuurG
56,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,1%
63,4%Water34,8%
38,7%Afval en grondstoffen59,3%
37,5%Energie23,3%
29,8%Natuur en landschap38,7%
42,2%Hinder en calamiteiten60,3%
60,3%Lucht37,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,1%BodemA
34,8%WaterB
59,3%Afval en grondstoffenC
23,3%EnergieD
38,7%Natuur en landschapE
60,3%Hinder en calamiteitenF
37,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,8%
35,3%Arbeid49,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid25,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
37,1%Kennis28,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,8%ConcurrentievermogenA
49,3%ArbeidB
25,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,4%KennisE