Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

48,0%sociaal-cultureel
48,1%ecologisch
39,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,1%
36,5%Politieke participatie46,7%
52,7%Woonomgeving49,8%
52,8%Veiligheid56,2%
42,6%Onderwijs50,1%
37,2%Gezondheid39,6%
56,5%Kunst en cultuur34,3%
28,8%Economische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,1%Maatschappelijke participatieA
46,7%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
56,2%VeiligheidD
50,1%OnderwijsE
39,6%GezondheidF
34,3%Kunst en cultuurG
58,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem72,3%
63,4%Water57,7%
38,7%Afval en grondstoffen45,9%
37,5%Energie19,2%
29,8%Natuur en landschap35,4%
42,2%Hinder en calamiteiten65,8%
60,3%Lucht40,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
72,3%BodemA
57,7%WaterB
45,9%Afval en grondstoffenC
19,2%EnergieD
35,4%Natuur en landschapE
65,8%Hinder en calamiteitenF
40,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,8%
35,3%Arbeid44,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid24,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
37,1%Kennis29,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,8%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
24,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,9%KennisE