Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

44,0%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
44,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,7%
36,5%Politieke participatie42,7%
52,7%Woonomgeving54,4%
52,8%Veiligheid34,1%
42,6%Onderwijs47,0%
37,2%Gezondheid44,8%
56,5%Kunst en cultuur59,9%
28,8%Economische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,7%Maatschappelijke participatieA
42,7%Politieke participatieB
54,4%WoonomgevingC
34,1%VeiligheidD
47,0%OnderwijsE
44,8%GezondheidF
59,9%Kunst en cultuurG
27,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,0%
63,4%Water66,6%
38,7%Afval en grondstoffen41,8%
37,5%Energie31,7%
29,8%Natuur en landschap66,7%
42,2%Hinder en calamiteiten47,3%
60,3%Lucht52,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,0%BodemA
66,6%WaterB
41,8%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
66,7%Natuur en landschapE
47,3%Hinder en calamiteitenF
52,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen59,0%
35,3%Arbeid40,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden33,4%
37,1%Kennis45,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
59,0%ConcurrentievermogenA
40,6%ArbeidB
42,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
33,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,6%KennisE