Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Best

Best

52,2%sociaal-cultureel
47,5%ecologisch
54,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,1%
36,5%Politieke participatie44,1%
52,7%Woonomgeving69,3%
52,8%Veiligheid49,8%
42,6%Onderwijs66,1%
37,2%Gezondheid54,2%
56,5%Kunst en cultuur33,0%
28,8%Economische participatie52,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,1%Maatschappelijke participatieA
44,1%Politieke participatieB
69,3%WoonomgevingC
49,8%VeiligheidD
66,1%OnderwijsE
54,2%GezondheidF
33,0%Kunst en cultuurG
52,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem35,6%
63,4%Water74,8%
38,7%Afval en grondstoffen37,1%
37,5%Energie34,3%
29,8%Natuur en landschap43,6%
42,2%Hinder en calamiteiten58,7%
60,3%Lucht48,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
35,6%BodemA
74,8%WaterB
37,1%Afval en grondstoffenC
34,3%EnergieD
43,6%Natuur en landschapE
58,7%Hinder en calamiteitenF
48,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen57,0%
35,3%Arbeid55,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
37,1%Kennis63,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
57,0%ConcurrentievermogenA
55,5%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,0%KennisE