Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boekel

Boekel

56,0%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
45,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie62,0%
36,5%Politieke participatie52,3%
52,7%Woonomgeving61,8%
52,8%Veiligheid68,0%
42,6%Onderwijs48,3%
37,2%Gezondheid57,9%
56,5%Kunst en cultuur28,8%
28,8%Economische participatie68,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
62,0%Maatschappelijke participatieA
52,3%Politieke participatieB
61,8%WoonomgevingC
68,0%VeiligheidD
48,3%OnderwijsE
57,9%GezondheidF
28,8%Kunst en cultuurG
68,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,3%
63,4%Water62,1%
38,7%Afval en grondstoffen57,7%
37,5%Energie23,5%
29,8%Natuur en landschap23,6%
42,2%Hinder en calamiteiten68,2%
60,3%Lucht56,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,3%BodemA
62,1%WaterB
57,7%Afval en grondstoffenC
23,5%EnergieD
23,6%Natuur en landschapE
68,2%Hinder en calamiteitenF
56,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,8%
35,3%Arbeid50,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,9%
37,1%Kennis30,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,8%ConcurrentievermogenA
50,9%ArbeidB
29,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,8%KennisE