Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boxmeer

Boxmeer

55,2%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
53,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,4%
36,5%Politieke participatie54,5%
52,7%Woonomgeving52,1%
52,8%Veiligheid61,7%
42,6%Onderwijs63,9%
37,2%Gezondheid62,1%
56,5%Kunst en cultuur32,3%
28,8%Economische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,4%Maatschappelijke participatieA
54,5%Politieke participatieB
52,1%WoonomgevingC
61,7%VeiligheidD
63,9%OnderwijsE
62,1%GezondheidF
32,3%Kunst en cultuurG
55,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem49,3%
63,4%Water62,3%
38,7%Afval en grondstoffen58,3%
37,5%Energie24,3%
29,8%Natuur en landschap48,1%
42,2%Hinder en calamiteiten61,3%
60,3%Lucht38,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
49,3%BodemA
62,3%WaterB
58,3%Afval en grondstoffenC
24,3%EnergieD
48,1%Natuur en landschapE
61,3%Hinder en calamiteitenF
38,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,4%
35,3%Arbeid49,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,2%
37,1%Kennis56,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,4%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
36,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,6%KennisE