Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Breda

Breda

47,0%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
51,5%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,1%
36,5%Politieke participatie47,1%
52,7%Woonomgeving58,9%
52,8%Veiligheid33,6%
42,6%Onderwijs54,9%
37,2%Gezondheid52,0%
56,5%Kunst en cultuur53,8%
28,8%Economische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,1%Maatschappelijke participatieA
47,1%Politieke participatieB
58,9%WoonomgevingC
33,6%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
52,0%GezondheidF
53,8%Kunst en cultuurG
29,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem39,5%
63,4%Water61,4%
38,7%Afval en grondstoffen41,1%
37,5%Energie49,2%
29,8%Natuur en landschap55,7%
42,2%Hinder en calamiteiten41,5%
60,3%Lucht60,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
39,5%BodemA
61,4%WaterB
41,1%Afval en grondstoffenC
49,2%EnergieD
55,7%Natuur en landschapE
41,5%Hinder en calamiteitenF
60,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,3%
35,3%Arbeid63,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,2%
37,1%Kennis56,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,3%ConcurrentievermogenA
63,8%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,7%KennisE