Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Deurne

Deurne

52,7%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
44,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,9%
36,5%Politieke participatie45,8%
52,7%Woonomgeving64,6%
52,8%Veiligheid58,3%
42,6%Onderwijs56,3%
37,2%Gezondheid56,0%
56,5%Kunst en cultuur35,7%
28,8%Economische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,9%Maatschappelijke participatieA
45,8%Politieke participatieB
64,6%WoonomgevingC
58,3%VeiligheidD
56,3%OnderwijsE
56,0%GezondheidF
35,7%Kunst en cultuurG
52,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem43,1%
63,4%Water67,4%
38,7%Afval en grondstoffen63,0%
37,5%Energie29,5%
29,8%Natuur en landschap34,5%
42,2%Hinder en calamiteiten65,6%
60,3%Lucht44,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
43,1%BodemA
67,4%WaterB
63,0%Afval en grondstoffenC
29,5%EnergieD
34,5%Natuur en landschapE
65,6%Hinder en calamiteitenF
44,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen57,8%
35,3%Arbeid48,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
37,1%Kennis35,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
57,8%ConcurrentievermogenA
48,9%ArbeidB
32,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,7%KennisE