Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Pekela

Pekela

35,9%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
31,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,4%
36,5%Politieke participatie36,2%
52,7%Woonomgeving37,6%
52,8%Veiligheid43,2%
42,6%Onderwijs45,8%
37,2%Gezondheid38,3%
56,5%Kunst en cultuur22,6%
28,8%Economische participatie31,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,4%Maatschappelijke participatieA
36,2%Politieke participatieB
37,6%WoonomgevingC
43,2%VeiligheidD
45,8%OnderwijsE
38,3%GezondheidF
22,6%Kunst en cultuurG
31,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,7%
63,4%Water63,1%
38,7%Afval en grondstoffen0,0%
37,5%Energie23,2%
29,8%Natuur en landschap34,3%
42,2%Hinder en calamiteiten65,5%
60,3%Lucht55,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,7%BodemA
63,1%WaterB
0,0%Afval en grondstoffenC
23,2%EnergieD
34,3%Natuur en landschapE
65,5%Hinder en calamiteitenF
55,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen37,6%
35,3%Arbeid31,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,3%
37,1%Kennis22,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
37,6%ConcurrentievermogenA
31,0%ArbeidB
28,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
22,8%KennisE