Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dongen

Dongen

52,0%sociaal-cultureel
43,1%ecologisch
41,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,0%
36,5%Politieke participatie44,5%
52,7%Woonomgeving62,2%
52,8%Veiligheid63,0%
42,6%Onderwijs55,6%
37,2%Gezondheid50,8%
56,5%Kunst en cultuur39,8%
28,8%Economische participatie52,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,0%Maatschappelijke participatieA
44,5%Politieke participatieB
62,2%WoonomgevingC
63,0%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
50,8%GezondheidF
39,8%Kunst en cultuurG
52,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,5%
63,4%Water67,2%
38,7%Afval en grondstoffen43,2%
37,5%Energie25,1%
29,8%Natuur en landschap24,1%
42,2%Hinder en calamiteiten49,0%
60,3%Lucht48,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,5%BodemA
67,2%WaterB
43,2%Afval en grondstoffenC
25,1%EnergieD
24,1%Natuur en landschapE
49,0%Hinder en calamiteitenF
48,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,7%
35,3%Arbeid46,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
37,1%Kennis37,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,7%ConcurrentievermogenA
46,7%ArbeidB
32,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,5%KennisE