Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eersel

Eersel

55,6%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,3%
36,5%Politieke participatie45,3%
52,7%Woonomgeving48,0%
52,8%Veiligheid59,9%
42,6%Onderwijs61,2%
37,2%Gezondheid58,4%
56,5%Kunst en cultuur47,6%
28,8%Economische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,3%Maatschappelijke participatieA
45,3%Politieke participatieB
48,0%WoonomgevingC
59,9%VeiligheidD
61,2%OnderwijsE
58,4%GezondheidF
47,6%Kunst en cultuurG
70,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,9%
63,4%Water75,3%
38,7%Afval en grondstoffen66,7%
37,5%Energie35,4%
29,8%Natuur en landschap41,5%
42,2%Hinder en calamiteiten63,2%
60,3%Lucht47,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,9%BodemA
75,3%WaterB
66,7%Afval en grondstoffenC
35,4%EnergieD
41,5%Natuur en landschapE
63,2%Hinder en calamiteitenF
47,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,1%
35,3%Arbeid54,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
37,1%Kennis49,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,1%ConcurrentievermogenA
54,1%ArbeidB
29,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,9%KennisE