Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eindhoven

Eindhoven

45,7%sociaal-cultureel
46,8%ecologisch
55,1%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie35,6%
36,5%Politieke participatie41,8%
52,7%Woonomgeving55,2%
52,8%Veiligheid31,1%
42,6%Onderwijs58,1%
37,2%Gezondheid56,7%
56,5%Kunst en cultuur57,3%
28,8%Economische participatie29,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
35,6%Maatschappelijke participatieA
41,8%Politieke participatieB
55,2%WoonomgevingC
31,1%VeiligheidD
58,1%OnderwijsE
56,7%GezondheidF
57,3%Kunst en cultuurG
29,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem36,8%
63,4%Water46,8%
38,7%Afval en grondstoffen36,8%
37,5%Energie47,8%
29,8%Natuur en landschap60,1%
42,2%Hinder en calamiteiten38,4%
60,3%Lucht60,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
36,8%BodemA
46,8%WaterB
36,8%Afval en grondstoffenC
47,8%EnergieD
60,1%Natuur en landschapE
38,4%Hinder en calamiteitenF
60,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,8%
35,3%Arbeid61,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden38,8%
37,1%Kennis68,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,8%ConcurrentievermogenA
61,0%ArbeidB
46,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
38,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
68,8%KennisE