Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Etten-Leur

Etten-Leur

47,8%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
50,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,3%
36,5%Politieke participatie43,0%
52,7%Woonomgeving59,5%
52,8%Veiligheid46,3%
42,6%Onderwijs51,9%
37,2%Gezondheid53,0%
56,5%Kunst en cultuur42,2%
28,8%Economische participatie43,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,3%Maatschappelijke participatieA
43,0%Politieke participatieB
59,5%WoonomgevingC
46,3%VeiligheidD
51,9%OnderwijsE
53,0%GezondheidF
42,2%Kunst en cultuurG
43,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem39,3%
63,4%Water63,7%
38,7%Afval en grondstoffen55,7%
37,5%Energie38,1%
29,8%Natuur en landschap51,0%
42,2%Hinder en calamiteiten46,7%
60,3%Lucht45,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
39,3%BodemA
63,7%WaterB
55,7%Afval en grondstoffenC
38,1%EnergieD
51,0%Natuur en landschapE
46,7%Hinder en calamiteitenF
45,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,2%
35,3%Arbeid50,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
37,1%Kennis49,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,2%ConcurrentievermogenA
50,8%ArbeidB
45,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,5%KennisE