Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Geertruidenberg

Geertruidenberg

47,5%sociaal-cultureel
42,2%ecologisch
50,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,2%
36,5%Politieke participatie44,2%
52,7%Woonomgeving47,2%
52,8%Veiligheid43,2%
42,6%Onderwijs56,1%
37,2%Gezondheid43,3%
56,5%Kunst en cultuur56,1%
28,8%Economische participatie47,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,2%Maatschappelijke participatieA
44,2%Politieke participatieB
47,2%WoonomgevingC
43,2%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
43,3%GezondheidF
56,1%Kunst en cultuurG
47,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,7%
63,4%Water48,9%
38,7%Afval en grondstoffen36,0%
37,5%Energie37,3%
29,8%Natuur en landschap41,0%
42,2%Hinder en calamiteiten52,4%
60,3%Lucht35,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,7%BodemA
48,9%WaterB
36,0%Afval en grondstoffenC
37,3%EnergieD
41,0%Natuur en landschapE
52,4%Hinder en calamiteitenF
35,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,9%
35,3%Arbeid53,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
37,1%Kennis47,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,9%ConcurrentievermogenA
53,1%ArbeidB
38,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,6%KennisE