Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gilze en Rijen

Gilze en Rijen

46,3%sociaal-cultureel
49,5%ecologisch
48,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,0%
36,5%Politieke participatie46,3%
52,7%Woonomgeving59,8%
52,8%Veiligheid40,9%
42,6%Onderwijs48,0%
37,2%Gezondheid52,0%
56,5%Kunst en cultuur29,4%
28,8%Economische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,0%Maatschappelijke participatieA
46,3%Politieke participatieB
59,8%WoonomgevingC
40,9%VeiligheidD
48,0%OnderwijsE
52,0%GezondheidF
29,4%Kunst en cultuurG
46,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,0%
63,4%Water55,9%
38,7%Afval en grondstoffen44,8%
37,5%Energie37,8%
29,8%Natuur en landschap41,8%
42,2%Hinder en calamiteiten59,7%
60,3%Lucht53,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,0%BodemA
55,9%WaterB
44,8%Afval en grondstoffenC
37,8%EnergieD
41,8%Natuur en landschapE
59,7%Hinder en calamiteitenF
53,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,4%
35,3%Arbeid51,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
37,1%Kennis42,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,4%ConcurrentievermogenA
51,1%ArbeidB
44,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,5%KennisE