Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Goirle

Goirle

51,7%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
39,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,2%
36,5%Politieke participatie46,5%
52,7%Woonomgeving61,9%
52,8%Veiligheid64,2%
42,6%Onderwijs50,9%
37,2%Gezondheid57,7%
56,5%Kunst en cultuur32,8%
28,8%Economische participatie53,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,2%Maatschappelijke participatieA
46,5%Politieke participatieB
61,9%WoonomgevingC
64,2%VeiligheidD
50,9%OnderwijsE
57,7%GezondheidF
32,8%Kunst en cultuurG
53,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem45,0%
63,4%Water65,6%
38,7%Afval en grondstoffen38,7%
37,5%Energie37,9%
29,8%Natuur en landschap56,7%
42,2%Hinder en calamiteiten67,4%
60,3%Lucht67,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
45,0%BodemA
65,6%WaterB
38,7%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
56,7%Natuur en landschapE
67,4%Hinder en calamiteitenF
67,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,9%
35,3%Arbeid45,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
37,1%Kennis35,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,9%ConcurrentievermogenA
45,8%ArbeidB
32,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,4%KennisE