Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Grave

Grave

57,5%sociaal-cultureel
60,6%ecologisch
43,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,8%
36,5%Politieke participatie52,5%
52,7%Woonomgeving59,6%
52,8%Veiligheid58,3%
42,6%Onderwijs66,5%
37,2%Gezondheid49,4%
56,5%Kunst en cultuur63,6%
28,8%Economische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,8%Maatschappelijke participatieA
52,5%Politieke participatieB
59,6%WoonomgevingC
58,3%VeiligheidD
66,5%OnderwijsE
49,4%GezondheidF
63,6%Kunst en cultuurG
50,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,5%
63,4%Water59,3%
38,7%Afval en grondstoffen62,9%
37,5%Energie38,5%
29,8%Natuur en landschap69,9%
42,2%Hinder en calamiteiten71,5%
60,3%Lucht63,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,5%BodemA
59,3%WaterB
62,9%Afval en grondstoffenC
38,5%EnergieD
69,9%Natuur en landschapE
71,5%Hinder en calamiteitenF
63,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,8%
35,3%Arbeid42,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
37,1%Kennis36,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,8%ConcurrentievermogenA
42,5%ArbeidB
41,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,5%KennisE