Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haaren

Haaren

58,9%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
42,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie62,0%
36,5%Politieke participatie50,2%
52,7%Woonomgeving55,1%
52,8%Veiligheid64,9%
42,6%Onderwijs54,2%
37,2%Gezondheid65,2%
56,5%Kunst en cultuur45,9%
28,8%Economische participatie73,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
62,0%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
55,1%WoonomgevingC
64,9%VeiligheidD
54,2%OnderwijsE
65,2%GezondheidF
45,9%Kunst en cultuurG
73,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,0%
63,4%Water44,9%
38,7%Afval en grondstoffen47,5%
37,5%Energie28,6%
29,8%Natuur en landschap43,1%
42,2%Hinder en calamiteiten66,8%
60,3%Lucht53,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,0%BodemA
44,9%WaterB
47,5%Afval en grondstoffenC
28,6%EnergieD
43,1%Natuur en landschapE
66,8%Hinder en calamiteitenF
53,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,4%
35,3%Arbeid49,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
37,1%Kennis36,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,4%ConcurrentievermogenA
49,4%ArbeidB
28,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,9%KennisE