Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Helmond

Helmond

40,7%sociaal-cultureel
43,0%ecologisch
42,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,8%
36,5%Politieke participatie34,6%
52,7%Woonomgeving58,3%
52,8%Veiligheid34,4%
42,6%Onderwijs48,4%
37,2%Gezondheid46,2%
56,5%Kunst en cultuur37,3%
28,8%Economische participatie26,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,8%Maatschappelijke participatieA
34,6%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
34,4%VeiligheidD
48,4%OnderwijsE
46,2%GezondheidF
37,3%Kunst en cultuurG
26,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem27,2%
63,4%Water42,0%
38,7%Afval en grondstoffen36,2%
37,5%Energie38,4%
29,8%Natuur en landschap49,0%
42,2%Hinder en calamiteiten44,5%
60,3%Lucht63,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
27,2%BodemA
42,0%WaterB
36,2%Afval en grondstoffenC
38,4%EnergieD
49,0%Natuur en landschapE
44,5%Hinder en calamiteitenF
63,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,5%
35,3%Arbeid43,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,6%
37,1%Kennis41,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,5%ConcurrentievermogenA
43,8%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,5%KennisE