Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

49,2%sociaal-cultureel
45,5%ecologisch
53,2%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,9%
36,5%Politieke participatie58,8%
52,7%Woonomgeving58,9%
52,8%Veiligheid32,4%
42,6%Onderwijs52,8%
37,2%Gezondheid54,0%
56,5%Kunst en cultuur57,2%
28,8%Economische participatie30,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,9%Maatschappelijke participatieA
58,8%Politieke participatieB
58,9%WoonomgevingC
32,4%VeiligheidD
52,8%OnderwijsE
54,0%GezondheidF
57,2%Kunst en cultuurG
30,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,4%
63,4%Water49,1%
38,7%Afval en grondstoffen31,3%
37,5%Energie45,7%
29,8%Natuur en landschap55,8%
42,2%Hinder en calamiteiten34,2%
60,3%Lucht57,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,4%BodemA
49,1%WaterB
31,3%Afval en grondstoffenC
45,7%EnergieD
55,8%Natuur en landschapE
34,2%Hinder en calamiteitenF
57,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,5%
35,3%Arbeid58,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
37,1%Kennis57,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,5%ConcurrentievermogenA
58,5%ArbeidB
47,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,7%KennisE