Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heusden

Heusden

53,8%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
51,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,2%
36,5%Politieke participatie50,2%
52,7%Woonomgeving59,6%
52,8%Veiligheid63,1%
42,6%Onderwijs49,4%
37,2%Gezondheid54,0%
56,5%Kunst en cultuur48,0%
28,8%Economische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,2%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
59,6%WoonomgevingC
63,1%VeiligheidD
49,4%OnderwijsE
54,0%GezondheidF
48,0%Kunst en cultuurG
53,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem43,6%
63,4%Water73,0%
38,7%Afval en grondstoffen48,9%
37,5%Energie24,5%
29,8%Natuur en landschap47,7%
42,2%Hinder en calamiteiten55,9%
60,3%Lucht55,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
43,6%BodemA
73,0%WaterB
48,9%Afval en grondstoffenC
24,5%EnergieD
47,7%Natuur en landschapE
55,9%Hinder en calamiteitenF
55,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,9%
35,3%Arbeid45,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
37,1%Kennis59,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,9%ConcurrentievermogenA
45,8%ArbeidB
31,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,4%KennisE