Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

57,4%sociaal-cultureel
54,2%ecologisch
46,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,1%
36,5%Politieke participatie50,1%
52,7%Woonomgeving55,7%
52,8%Veiligheid63,5%
42,6%Onderwijs55,4%
37,2%Gezondheid59,2%
56,5%Kunst en cultuur51,0%
28,8%Economische participatie72,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,1%Maatschappelijke participatieA
50,1%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
63,5%VeiligheidD
55,4%OnderwijsE
59,2%GezondheidF
51,0%Kunst en cultuurG
72,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,1%
63,4%Water66,6%
38,7%Afval en grondstoffen50,7%
37,5%Energie31,4%
29,8%Natuur en landschap36,2%
42,2%Hinder en calamiteiten70,7%
60,3%Lucht58,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,1%BodemA
66,6%WaterB
50,7%Afval en grondstoffenC
31,4%EnergieD
36,2%Natuur en landschapE
70,7%Hinder en calamiteitenF
58,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,6%
35,3%Arbeid50,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
37,1%Kennis39,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,6%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
33,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,4%KennisE