Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Loon op Zand

Loon op Zand

47,9%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,9%
36,5%Politieke participatie45,1%
52,7%Woonomgeving53,0%
52,8%Veiligheid48,3%
42,6%Onderwijs55,2%
37,2%Gezondheid50,9%
56,5%Kunst en cultuur32,7%
28,8%Economische participatie51,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,9%Maatschappelijke participatieA
45,1%Politieke participatieB
53,0%WoonomgevingC
48,3%VeiligheidD
55,2%OnderwijsE
50,9%GezondheidF
32,7%Kunst en cultuurG
51,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,2%
63,4%Water62,2%
38,7%Afval en grondstoffen43,5%
37,5%Energie34,7%
29,8%Natuur en landschap52,6%
42,2%Hinder en calamiteiten55,8%
60,3%Lucht59,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,2%BodemA
62,2%WaterB
43,5%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
52,6%Natuur en landschapE
55,8%Hinder en calamiteitenF
59,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,9%
35,3%Arbeid45,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid30,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
37,1%Kennis46,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,9%ConcurrentievermogenA
45,9%ArbeidB
30,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,9%KennisE