Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Mill en Sint Hubert

Mill en Sint Hubert

58,5%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
43,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie61,2%
36,5%Politieke participatie53,9%
52,7%Woonomgeving67,1%
52,8%Veiligheid78,1%
42,6%Onderwijs63,1%
37,2%Gezondheid48,9%
56,5%Kunst en cultuur30,2%
28,8%Economische participatie65,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
61,2%Maatschappelijke participatieA
53,9%Politieke participatieB
67,1%WoonomgevingC
78,1%VeiligheidD
63,1%OnderwijsE
48,9%GezondheidF
30,2%Kunst en cultuurG
65,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,2%
63,4%Water56,8%
38,7%Afval en grondstoffen55,9%
37,5%Energie22,5%
29,8%Natuur en landschap48,0%
42,2%Hinder en calamiteiten65,5%
60,3%Lucht46,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,2%BodemA
56,8%WaterB
55,9%Afval en grondstoffenC
22,5%EnergieD
48,0%Natuur en landschapE
65,5%Hinder en calamiteitenF
46,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,5%
35,3%Arbeid46,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid22,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
37,1%Kennis40,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,5%ConcurrentievermogenA
46,7%ArbeidB
22,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,3%KennisE