Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

56,7%sociaal-cultureel
50,8%ecologisch
46,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,6%
36,5%Politieke participatie48,4%
52,7%Woonomgeving60,6%
52,8%Veiligheid67,8%
42,6%Onderwijs63,4%
37,2%Gezondheid64,2%
56,5%Kunst en cultuur41,6%
28,8%Economische participatie56,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,6%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
60,6%WoonomgevingC
67,8%VeiligheidD
63,4%OnderwijsE
64,2%GezondheidF
41,6%Kunst en cultuurG
56,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem42,1%
63,4%Water40,7%
38,7%Afval en grondstoffen59,8%
37,5%Energie37,4%
29,8%Natuur en landschap50,9%
42,2%Hinder en calamiteiten63,1%
60,3%Lucht61,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
42,1%BodemA
40,7%WaterB
59,8%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
50,9%Natuur en landschapE
63,1%Hinder en calamiteitenF
61,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,0%
35,3%Arbeid45,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,3%
37,1%Kennis54,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,0%ConcurrentievermogenA
45,3%ArbeidB
35,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,0%KennisE