Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oirschot

Oirschot

56,6%sociaal-cultureel
50,8%ecologisch
41,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,1%
36,5%Politieke participatie47,6%
52,7%Woonomgeving51,5%
52,8%Veiligheid56,2%
42,6%Onderwijs59,5%
37,2%Gezondheid57,3%
56,5%Kunst en cultuur56,9%
28,8%Economische participatie70,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,1%Maatschappelijke participatieA
47,6%Politieke participatieB
51,5%WoonomgevingC
56,2%VeiligheidD
59,5%OnderwijsE
57,3%GezondheidF
56,9%Kunst en cultuurG
70,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,0%
63,4%Water70,5%
38,7%Afval en grondstoffen59,2%
37,5%Energie31,1%
29,8%Natuur en landschap40,3%
42,2%Hinder en calamiteiten59,3%
60,3%Lucht37,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,0%BodemA
70,5%WaterB
59,2%Afval en grondstoffenC
31,1%EnergieD
40,3%Natuur en landschapE
59,3%Hinder en calamiteitenF
37,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,8%
35,3%Arbeid56,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid27,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,9%
37,1%Kennis30,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,8%ConcurrentievermogenA
56,4%ArbeidB
27,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,8%KennisE