Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oisterwijk

Oisterwijk

53,7%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
46,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,2%
36,5%Politieke participatie46,5%
52,7%Woonomgeving68,2%
52,8%Veiligheid42,6%
42,6%Onderwijs62,3%
37,2%Gezondheid56,6%
56,5%Kunst en cultuur52,4%
28,8%Economische participatie56,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,2%Maatschappelijke participatieA
46,5%Politieke participatieB
68,2%WoonomgevingC
42,6%VeiligheidD
62,3%OnderwijsE
56,6%GezondheidF
52,4%Kunst en cultuurG
56,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem45,5%
63,4%Water58,0%
38,7%Afval en grondstoffen60,0%
37,5%Energie37,3%
29,8%Natuur en landschap60,1%
42,2%Hinder en calamiteiten68,6%
60,3%Lucht54,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
45,5%BodemA
58,0%WaterB
60,0%Afval en grondstoffenC
37,3%EnergieD
60,1%Natuur en landschapE
68,6%Hinder en calamiteitenF
54,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,3%
35,3%Arbeid49,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,4%
37,1%Kennis61,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,3%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
38,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,0%KennisE